MONIKA FELSING          JOURNALISTIN   HISTORIKERIN   BUCHAUTORIN   HESSIN
Start Neues Vita Bücher Projekte Mediathek Archiv Blog Datenschutz ImpressumGeburn sai ech ean Moarburch, offgewoasse ean Owenglie. Doas eas è kläi Doaf ean Hesse wu memm Voadder saim Obba sai Vierfoahn schuh gewuhnd huh. Owenglie häse merrsch eam Owengliejer Platt. Ech huh eann Gisse Geschichde, Schurnalismus, Bollidigg un doidsche Lidderadur un Schbroach schdudiert. Un schuh ean dè Schulzäd huh ech fier die Zairing geäawelt. Haut sai ech ean Breme deheem. Ean 2008, huh merr hie enn Geschichdsveräi gegrinnd. Mir innerschdedse enn Veräi, wu Behennerde un Netbehennerde sesomme seangge, moan un Deader schbien, un mir äawenn sesomme med Schdolwerschdäi-Grubbe, Museè, Eandernedsaire un Oarchiwe. Mir huh Erinneringge geredd, oogefangge baim Wariedee Deader Asdoria. Fier Lastoria huh ech med Loid geschwasd, ean Breme, Hamburch, Basel un ean Owenglie. Mir huh è Ausschdellung gemoachd un è Waidich Wochenenn eans Läwe geruffe, ech huh Bicher geschreawee, un die Oschdell gemoachd fier Projegde, huh die Kolleeche voo dè Zairing eangeloadd, Vierdräch gehaan un gruuse Fesde, Lesungge un Konzeadde off die Bäi geschdaald. Ean insemm Veräi äawenn mir, uhne woas dèfier zè krieje, un mir huh schuh sewwe Bicher vereffendlichd, è Bùch zem Hiern, zwie Schaiwe med Offnoahme voo Konzeadde un drai med Offnoahme voo Loid, die ins woas verzohld huh. Mir verbenne Generadsione, siche Kondagd ean gaanz Oiroba un ean Iwwersee. Ech schwads Huuchdoidsch, Owengliejer Platt, Englisch, Franzeesisch un Idaljenisch. Un ech schräib è Eanderned-doachebùch ean drai voo denne Schbroache: Doas Deangk häsd Owenglie.


Vita